Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Sc Termovest Prod Srl,avand nume de brand VitraQ,  cu sediul în Comuna Baciu, Loc. Suceagu, Strada Principala, Jud. Cluj nr. 12, reprezentată legal prin Papp Hajnalka sunt responsabile, in calitate de Operatori, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, judet/oras.

Datele cu caracter personal cu privire la dumneavoastră sunt prelucrate în scop de operatiuni de primire oferte comerciale ,ofertare tamplarie Pvc, aluminiu si lemn.

Pentru scopurile enunțate mai sus se vor prelucra următoarele date cu caracter personal nume, prenume,

numar telefon fix/mobil, adresa email, judet/oras, exclusiv pe baza consimțământului obtinut in mod expres, liber si neechivoc.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, in scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar si liber exprimat. Modelul de consimțământ este atașat prezentei notificări si este parte integranta din ea.

Consimțământul poate fi retras in orice moment.

Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate prin intermediul Formularului de înregistrare, care face parte din prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal, numai in măsura permisa prin Legea privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulaţia libera a acestor date, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Datele cuprinse în Formularul de înregistrare şi care urmează să fie prelucrate contin numele şi prenumele, CNP, adresa, telefon, e-mail. Acestea urmează să fie colectate direct de la dumneavoastră, prin intermediul Formularului de înregistrare, numai după exprimarea acordului cu privire la aceasta. In cazul in care refuzaţi furnizarea acestor date, SC Termovest Prod SRL nu va putea presta sau furniza pentru dumneavoastră nici unul dintre serviciile pe care le derulează.

Acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la prelucrarea acestora de către SC Termovest Prod SRL, cu nume de brand VitraQ.

 SC Termovest Prod SRL cu nume de brand VitraQ va putea colecta şi stoca aceste informaţii în forme diverse (ex., in forma scrisa, electronica, etc.). Acestea vor fi stocate pe întreaga perioada de desfăşurare a proiectului. In legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza condiţiilor specificate in Legea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

  • Dreptul de a accesa datele cu caracter personal;
  • Dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua anumite aspecte personale);
  • Dreptul de a vă adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, SC Termovest Prod SRL cu nume de brand VitraQ şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in legătura cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Dreptul de a va adresa instanţei de judecata in legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

SC Termovest Prod SRL cu nume de brand VitraQ garantează că datele furnizate sunt prelucrate în condiţii de confidenţialitate şi stocate in conformitate cu standardele de securitate impuse de legislaţia relevanta.

Dacă aveţi orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate sau dacă doriţi să le accesaţi, modificaţi sau eliminaţi, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mail office@vitra-q.ro. Accesul la datele dumneavoastră personale este gratuit.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informaţi cat mai curând posibil.